Synergia znamená, že 1+1 sa môže rovnať aj 10,100 a 1000…

Keď som rozmýšľala, čo napísať o spolupráci, napadlo mi hneď niekoľko pohľadov:

Evolučný pohľad

Keby by som bola vlčica, veľkú časť môjho mozgu by zamestnávalo, ako získať potravu z divočiny. Mala by som komplexnú výbavu pre interakciu s krajinou, schopnosti vystopovať potravu, inštinkty pre nájdenie cesty domov za tmy a chránenie mláďat. Ako človek však získavam zdroje nie z divočiny, ale od ostatných ľudí. Sociálni neurovedci sa domnievajú, že ľudský mozog má veľkú sociálnu sieť umožňujúcu všetky interakcie so sociálnym prostredím. Táto sieť sa podobá sieťam, ktoré máme pre zrak, pohyb či sluch. Sociálna mozgová sieť nám umožňuje chápať ostatných a spájať sa s nimi, ale zároveň chápať a ovládať samých seba. Všetky fakty nasvedčujú tomu, že sociálne záležitosti majú pre mozog zásadný význam. Sociálne väzby sú primárnou potrebou, často rovnako dôležitou ako jedlo a voda. Preto sú bezpečné väzby s ostatnými životne dôležité pre zdravie, aj pre zdravú spoluprácu. A preto majú poznatky o vzťahovej väzbe (kniha od Jozefa Haštu: https://www.martinus.sk/?uItem=24802) pre nás odpovede, akú úlohu hrajú vzťahy v našom živote, podľa čoho ich utvárame a ako ovplyvňujú naše fungovanie.

Vzťahový pohľad

Často dostávam otázku, či stále dávať, keď druhý iba berie. Nuž, vtedy strácame dôvod dávať, lebo nefunguje reciprocita. Vo vzťahu sa to prejavuje v „stratégii napodobňovania“, čo znamená, že keď jeden z partnerov (nielen v osobnom živote) prestane spolupracovať, druhý ho napodobní. Poznáte to, dohodnete sa na pravidlách a partner ich poruší. Automaticky vám napadne, prečo by ste ich mali dodržiavať vy, keď ten druhý to nerobí. Zradné na tej napodobňujúcej stratégii je to, že každá chyba sa vráti. Jedna strana potrestá druhú za porušenie pravidiel, a tak spustí reťazovú reakciu. Protistrana odpovedá na trest rovnako a odpoveďou na túto reakciu bude zase iba konflikt. Tento druh zacyklenosti sa pretína iba s vynaložením úsilia na oboch stranách vedúcich k spolupráci.

Manažérsky pohľad

Za majstrom prišiel manažér so svojou otázkou: „Keď pracuje pohromade viacej ľudí, sú medzi nimi často aj takí, ktorých temperament a charakterové vlastnosti s ostatnými neharmonizujú. Ako by takých ľudí bolo možné motivovať k lepšej spolupráci?“ Majster odpovedal: „Pozri sa na túto kanvicu s vodou. Nedokáže svojím tenkým dnom síce zmieriť protichodné elementy, ktoré ju obklopujú, totiž oheň a vodu, ale dokáže ich primäť k prínosnej spolupráci. A predsa sa tieto prvky a ich vlastnosti pôsobením kanvice nijako nemiešajú: voda zostáva vodou a oheň horí rovnakým plameňom ako inokedy.“

Líderský pohľad

Koľko veľkých lídrov poznáte? Takých, ktorí majú svedomie? Tak Hitler ako aj Gándhí boli ľuďmi vízií, disciplíny a vášne. Rozdiel spočíval vo svedomí. Egyptský prezident A. Sadat prisahal, že si nikdy nepodá ruku s Izraelčanmi. No urobil presne to – ovládol sa v záujme mieru. Keď sa ho opýtali prečo, povedal: „Ten, kto nedokáže zmeniť samotnú štruktúru svojho myslenia, nikdy nedokáže zmeniť skutočnosť, a preto nikdy nedosiahne žiadny pokrok“. Napísal Stephen Covey.

Komunikačný pohľad

Poznáte tímy (akékoľvek), ktoré nemôžu byť spolu v kuchyni a spoločne vystrojiť skvelú hostinu? Môžu iba sedieť za stolom a pochutnávať si na hotových jedlách, ktoré sú im naservírované. Je to preto, lebo si navzájom nevedia povedať, kde sa v ich kuchyni nachádzajú aké ingrediencie. Nevedia sa dohodnúť, koho recept použijú. Nechcú vymyslieť spoločne nový recept. Nepýtajú sa produktívne a nijako nevytvárajú atmosféru spolupráce. Neodhaľujú rozdielne názory a neriešia ich, a tak ani nespolupracujú na spoločnom zámere. Nič im nehovorí hlboká otvorenosť a vnímavosť, absentuje u nich skutočná túžba porozumieť druhému a objavovať jeho svet s uznaním a rešpektom. Pestrosť ingrediencií sa zúži na instantné, bezchuťové jedlo.

Bunkový pohľad

“Podstatu a silu harmonických vzťahov môžeme objaviť v spoločenstve biliónov buniek, ktoré spolupracujú pri vytváraní každého jedného človeka. Takáto predstava pre vás môže byť zo začiatku zvláštna, pretože keď sa pozriete do zrkadla, logicky sa cítite ako jedna bytosť. To je ale veľký omyl! Človek je v skutočnosti spoločenstvo tvorené 50 biliónmi vnímajúcich buniek, ktoré žijú v koženej petriho miske.” Píše bunkový biológ Bruce H. Lipton

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.