Prečo sa k nám pripojiť ? Tu sú naše aktivity !

Networking

Aktívne hľadáme spoločné dotykové plochy (tam, kde si môžeme byť navzájom užitočné) a prepájame sa ako plásty v úli. Živý a všestranne výhodný networking je srdce nášho Úľa, našej Be{e}conomy. Spájame podľa nášho srdca či intuície, ale aj na základe tvojich požiadaviek - čo hľadáš a čo prinášaš.

Reinventing yourself

Iniciatíva a program podpory pre ženy v období osobnej transformácie (zvyčajne po 40, ale môže byť aj inokedy), vytvorený členkami Be{e}longu pre potreby členiek aj nečlenov Be{e}longu. Zahŕňa modulárne vzdelávanie, ale aj zdieľanie osobných príbehov a komunikáciu tejto témy v médiách.

Opeľovacie skupinky

Vytvárame skupiny na pracovné či osobné témy, ktorými žijeme. Navzájom sa "držíme", zdieľame svoje skúsenosti, zdroje a opeľujeme svoje nápady. Zo skupín často vznikajú nové projekty či biznisy. O skupinu sa starajú minimálne dve expertky či členky Be{e}longu. Skupinku si možete aj vytvoriť na mieru.

Podujatia

Organizujeme OFFLINE (osobný kontakt nič nenahradí) aj ONLINE (sú veľmi flexibilné) podujatia: vlastné vzdelávacie aktivity (ktoré vznikli v spolupráci minimálne 2 členiek našej komunity), webináre, pravidelné sobotné stretnutia celej komunity (Jedeň deň v úli), podporné skupinky pre navigáciu v čase zmeny.

Odrazový mostík

Poskytujeme bezpečný a prajný priestor, v ktorom si členky môžu vyskúšať svoje aktivity, produkty a služby hlavne na začiatku podnikania. Dávame "out of box" pohľad a konštruktívny feedback. otestujeme tvoje služby či produkty. Pomáhame hobby zmeniť na tvoj zdroj príjmu. Odporučíme či poskytneme vzdelávacie aktivity na doplnenie potrebných zručností.

Digitálna platforma

Pre členky sme vytvorili aj virtuálny priestor – Be{e}longu digitálnu platformu tak, aby sme sa mohli stretávať aj mimo našich fyzických eventov a organizovať online naše podujatia. Je to náš bezpečný priestor, do ktorého majú prístup len členky Be{e}longu. Platforma funguje na aplikácii Mighty Networks, ktorá bola vyvinutá pre potreby komunít, ako je tá naša.

Online knižnica

Ponúkame prístup do prehľadnej databázy online seminárov, článkov, infografík, publikácií, podcastov a iných zdrojov, ktorých autorkami sú členky našej komunity. Odporúčame zaujímavé externé zdroje, gratis online nástroje, vzdelávacie aktivity a osvedečných dodávateľov. Stačí zadať kľúčové slovo.

Marketplace

V rámci Marketplace môžu členky iným otvorene ponúkať svoje platené služby, kurzy, produkty a tak rozvíjať svoju ponikanie. Podporujeme ich, aby v spolupráci minimálne dvoch členiek vytvárali nové biznisy a projekty. Môžu tiež zdieľať odporúčania na aktivity či služby niekoho iného, ktorý im osobne pomohol. Odporučiť kvalitu je dôležitá služba!

Vzdelávanie

Naším členkám poskytujeme vzdelávanie podľa aktuálnych potrieb, ktoré zabezpečujú hlavne naše členky. Pre jednotlivcov a organizácie zabezpečujeme vzdelávanie a tréningové programy ohľadne transformácie v strednom veku po 40+. Organizujeme množstvo otvorených webinárov aj pre širokú veerejnosť. Pre viac informácii sledujte náš FCB a LinkedIn.