V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať pravidelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Zuzana Reľovská členka Beelong komunity

Zuzana Reľovská

Tá, ktorá stráži oheň

mail: zuzana@burnout.sk, www.burnout.sk,  LinkedIn

Tandemistka v rámci iniciatívy Reinventing yourself - Znovuobjav seba

1.    Prečo si tandemistkou v rámci iniciatívy Reinventing yourself - Znovuobjav seba?

Rastieme tým, že prekonávame ťažkosti. Každý svoje, no sme silnejší ak sa máme o koho oprieť. 

2. Čím momentálne žiješ? 

Dlhodobo sa venujem rozvoju osobných kvalít u ľudí, ktorí chcú priniesť pozitívne zmeny do svojej práce, života či okolia. Aktuálne čelíme väčšiemu tlaku a preto sa viac špecializujem na témy ako budovanie osobnej odolnosti, prevencii pred vyhorením, či následným znovunávratením sa – návratom  do života.

3. Aký je tvoj osobný príbeh transformácie?

Po vlastnej, celkom „šťavnatej“ skúsenosti s vyhorením v roku 2011 som sa pustila do štúdia tohto fenoménu a hľadala som cesty ako z toho von. Vyskúšala som všeličo od klasickej medicíny a psychiatra, cez mindfulness, alternatívnu medicínu, ezoteriku... až kým som sama  dospela k „životnej múdrosti“, že pomoc môže viac-menej prísť len zvnútra. Vyskladať sa nanovo s tým, že staviaš na silných základoch, ktoré tam vždy boli. Môžme to volať návrat k hodnotám, znovuobjavenie seba samého alebo hľadanie zmyslu či vízie života, no v jednoduchosti je to náročná práca so sebou, ktorá vyžaduje odvahu. Dnes sa snažím podporiť klientov pri hľadaní a aplikovaní vlastných zdrojov a najmä odvahy pre udržateľnosť svojich rozhodnutí.

4.  Čím sa zaoberáš profesionálne?

Popri práci v leadership konzultingu a koučingu, robím prednášky, webináre na témy mentálnej odolnosti, prevencii pred vyhorením a celkového wellbeing vo firmách a tímoch. Vyhorenie je reálne no nie nevyhnutné na to, aby sme si uvedomili, čo je pre nás v živote naozaj podstatné. Snažím sa sprostredkovať svoju skúsenosť a expertízu v oblasti a sprevádzať iných na ich ceste premeny k vlastnej celistvosti. A o tom je holistický koučing.

5.  Čo by si chcela NAOZAJ robiť, keby si mala neobmedzené možnosti?

Pol roka by som žila na pláži a pol roka hlboko v horách. V oboch destináciách by som mala malý „barík“ s výnimočnými pochúťkami a dobrými drinkami. Ľudia by sa zastavili nielen na jedlo, ale aj na rozhovor. Ostali by koľko chceli a odišli s tým, že sa majú o niečo lepšie. V podstate by som ešte o kúsok rozšírila svoj holistický prístup.

Kontakty:

Zuzana@burnout.sk, www.burnout.sk, Zuzana Relovska | LinkedIn

Viac o mne:

Zuzana Reľovská - Nevyhorení (forbes.sk)

Zuzana Reľovská o syndromu vyhoření a jak mu předcházet | EVOLVE! Stories | No.27 - YouTube

Čo je vyhorenie a ako vyhoreniu predísť | Magazín 40plus

Bulletin Slovenskej Advokátskej komory -  SAK 

·      Manažment stresu a budovanie mentálnej odolnosti v advokátskej praxi,  cislo 10-2020(strana 66) a 9-2020 (strana 59)

·      Schopnosť stanoviť si hranice ako ďalší krok k budovaniu odolnosti, číslo 1-2 2021, strana 53