Viera Divišová, 45 

Indiánske meno: Tá, čo načúva ľuďom

tel.: +420 604 317 543, +421 905 296 390, Email: viera.divisova@gmail.com, LinkedIn

Patrím ku generácii, ktorej sa hovorí stredný vek. V súvislosti s touto fázou života, je často spojovaný pojem kríza. Ja tento vek skôr považujem za obdobie dosahovania zrelosti a plne sa stotožňujem s výrokom  Marianne Williamson: ..."krásu našej mladosti sme možno stratili, ale vyrovná ju krása osobnej autentickosti.

Ako by si sama  seba opísala? Čo robíš najlepšie, v čom si naozaj dobrá?

Som taký pozorovateľ. Rada pozorujem svoj vnútorný svet a zároveň vnímam vonkajšie okolie. Pri rozhodovaní sa vo väčšine prípadov riadim svojou intuíciou, ktorej verím.

Veľmi dôležitý je pre mňa prítomný okamih. V minulosti nežijem, slúži mi len na poučenie sa zo skúseností. Keď som v ťažkých chvíľach zvolila lásku miesto strachu a oprela sa do svojej vnútornej sily, osud pracoval pre mňa. Rada sa učím nové veci a samozrejme mám sny a priania do budúcnosti, ale najdôležitejšie je pre mňa žiť tu a teraz.

Pri rozhovoroch s ľuďmi viac počúvam, ako hovorím a som s nimi plne prítomná. Záleží mi na tom, aby som pociťovala vnútorný kľud a bola v harmónii. Tento kľud nevedome prenášam na ľudí, čím vzniká pocit dôvery a otvorenosti. Svoje „the best of me“ vnímam práve v tejto schopnosti prirodzene vytvoriť také prostredie bezpečia a dôvery, že ľudia sa mi zdôverujú a vo svojich rozhovoroch sú nečakane otvorení.

Prečo si v Beelongu? ČO ponúkaš do Beelongu?  V čom by ti mohol byť Be{e}long nápomocný?

Beelong vnímam ako možnosť spojiť sa so zaujímavými ľuďmi, vzájomne sa podporiť, rozvíjať svoj potenciál a ísť si za svojím poslaním. Beelong je pre mňa bezpečné miesto, kde môžeme skúšať, objavovať rôzne cesty a tvoriť naše nové kariéry.

Patrím ku generácii, ktorej sa hovorí stredný vek. V súvislosti s touto fázou života, je často spojovaný pojem kríza. Ja tento vek skôr považujem za obdobie dosahovania zrelosti a plne sa stotožňujem s výrokom  Marianne Williamson: “Krásu našej mladosti sme možno stratili, ale vyrovná ju krása osobnej autentickosti.“ V tomto veku už máme o sebe určité poznatky, uvedomujeme si svoje silné a slabé stránky a vieme ich vedome používať.

Ľudia často prehodnocujú svoj život. Premýšľajú o tom, čo zažili prípadne nezažili a čo ich ešte čaká. Predovšetkým tí, ktorí boli v prvej polovici života zameraní na výkon, si vplyvom veku uvedomujú, že sily nebudú stále rovnaké. Ak je toto obdobie spojené so strachom  a neistotou, nemusia byť v týchto momentoch sami. Rada budem sprievodcom.

Čím momentálne žiješ?

Posledné roky som venovala objavovaniu svojho vnútorného sveta. V minulosti som tento pojem nemala rada, pretože som netušila, aký má toto objavovanie význam a čo tým môžem získať. Uvedomenie potreby hlbšieho poznania samej seba prišlo počas absolvovania kurzu koučingu so zameraním na transakčnú analýzu. Do cesty mi začali prichádzať rôzne knihy, prednášky a rozhovory so zaujímavými ľuďmi na túto tému. Dnes som veľmi vďačná za toto pomerne dlhé obdobie, kedy prišlo u mňa k rôznym uvedomeniam a rozhodnutiam robiť veci inak. Pociťujem veľkú zodpovednosť pri sprevádzaní ľudí a som toho názoru, že je dôležité dobre poznať a pochopiť samých seba, ak chceme pomáhať druhým na ich ceste.

Aký je tvoj osobný príbeh transformácie?

Dlhé roky som pracovala pre bankovú inštitúciu, ako manažér a neskôr ako interný kouč pre manažérov banky. Zo všetkých činností som mala najradšej rozhovory s ľuďmi. Študovala som popri zamestnaní, písala diplomovú prácu na tému koučing a zároveň som realizovala  výskum v oblasti zvýšenia výkonu jednotlivca. Dalo by sa povedať, že som dosiahla kariérny vrchol, ktorý bol prerušený materskou dovolenkou a relokáciou do ČR.

Čím viac sa blížil koniec materskej dovolenky, tým viac som bola nepokojná z toho, čo chcem vlastne ďalej robiť? Zdalo sa mi logické pokračovať v tom, čo ma napĺňalo. Návrat do bývalej práce v SR bol však z praktických dôvodov nereálny.

Začala som tak vyhľadávať príležitosti koučingu v ČR. Prišlo viacero sklamaní pri hľadaní novej práce. To zvyšovalo moju frustráciu. Usúdila som, že svoju hodnotu zvýšim, získavaním diplomov a certifikátov . Cítila som, že musím už len vykročiť a dať o sebe vedieť. Ja som však bola ako paralyzovaná a zacyklená vo svojich myšlienkach ako ďalej. A potom prišlo pomerne dlhé obdobie temna.

Po čase som prijala situáciu takú, aká je a postupne prichádzali rôzne uvedomenia. Toto obdobie temna teraz vnímam ako obdobie transformácie. V mojom prípade bolo v hlavne o vzdávaní sa vecí. Prehodnotením toho, čo mi neslúži a prijatím plnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Uvedomujem si, že čím viac prijímam seba, tým viac prijímam ostatných. Som rada, že som na tejto ceste transformácie a viem, že ešte stále pokračuje.

Čím sa zaoberáš profesionálne?

Vyštudovala som sociálnu a pracovnú psychológiu. Od roku 2008 sa venujem koučingu. Minulý rok som absolvovala ročný intenzívny výcvik z exekutívneho koučovania pod záštitou MCC Sandry Wilson. Rozšírila som svoju kompetenciu kouča, úspešne získala diplom (DIPLOMA IN BUSINESS COACHING). Neskôr som získala i certifikát v medzinárodnej federácii koučov (ICF). Následne som výcvik  doplnila o poznatky rozvoja praxe mentorovania.

V  koučovacom procese používam prístup zameraný na riešenie v kombinácii s teóriou transakčnej analýzy. Transakčná analýza sa zaoberá tým, ako ľudia spolu komunikujú a čo sa medzi nimi počas komunikácie deje. Tento prístup sa mi veľmi páči, lebo je v súlade s mojimi hodnotami. Každý človek má svoju hodnotu a nikto nie je nikomu ľudsky nadradený. Je dôležité poznať teóriu, ale za významnejšie považujem využitie daru intuície a ísť počas koučingového sedenia za hranicu toho čo vieme.

Čo by si chcela NAOZAJ robiť, keby si mala neobmedzené možnosti?

Mojím snom je mať ozdravovňu na pokraji lesa, kam by ľudia prichádzali starať sa o svoje telo. K harmónii však patrí aj myseľ a duša ... a tam som ja. Sprevádzam ľudí, ktorí chcú byť v rovnováhe telo – myseľ – duša.

Kontakty:

Tel.: +420 604 317 543, +421 905 296 390,

Email: viera.divisova@gmail.com

LinkedIn