V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať pravidelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Hana Vázalová členka Beelong komunity

Hana Vázalová

Tá, čo sa necháva viesť.

Telefón: 0907 701 153

Mail: 9hanka@gmail.com
Linked in: www.linkedin.com/in/hanavazalova

Ako by si sama seba opísala ? Čo je „the BEST OF YOU ?“ Čo robíš najlepšie, v čom si naozaj dobrá, čo sú tvoje silné stránky?

23 rokov som pôsobila vo finančníctve (poistný biznis), priamo v obchodnej sieti, vždy na vzdelávacej pozícii. Začínala som ako tréner a potom 19 rokov na vedúcich pozíciách.

Rozumiem obchodu na všetkých úrovniach aj so špecifikami. Rozumiem, ako viesť obchodné tímy, ako riadiť iných podnikateľov, keď nemáte moc, ale len vplyv. S využitím nových poznatkov, postupov a skúseností iných ľudí kdekoľvek vo svete. Viem, a to s absolútnou ľahkosťou, vytvárať vzdelávacie a rozvojové projekty, tréningový obsah, využívať všetky formy vzdelávania, viesť obchodné a manažérske školenia, workshopy, ...

Moje princípy pri dizajnovaní vzdelávania sú jednoduchosť, aplikovateľnosť, vysoká interaktivita a hravosť. Moja srdcovka je zážitkové vzdelávanie postavené na Colbovom cykle učenia.

Baví ma posúvať tých, čo prezentujú, školia, učia, tak, aby ich obsah / odbornosť zdieľali spôsobom, ktorý ľudí zasiahne. V hlave aj v srdci. Nech už pôsobia v akejkoľvek oblasti.

Mojimi darmi sú moja schopnosť nesúdiť, nehodnotiť, ale aj schopnosť vytvárať láskavé a bezpečné prostredie, kde sa ľudia cítia byť videní a prijatí.

Prečo si v Be{e}longu? ČO ponúkaš do Be{e}longu? V čom by ti mohol byť Be{e}long nápomocný?

Som tu, lebo mi tu je fakt dobre 🙂

V čom by som vedela pomôcť? Pomoc pri dizajnovaní čohokoľvek, kde chce človek niečo odovzdať. Či je to školenie, seminár, workshop alebo len jednoduchá prednáška. Alebo čo bude treba a ja budem vedieť priložiť ruku a srdce k dielu.

Zo skúseností viem, že dokážem byť nápomocná aj pri hľadaní tej správnej esencie, ktorú potrebujú vzťahy na to, aby fungovali. Alebo naopak – čo je tá esencia, ktorá vzťahom ubližuje. Nie len v pracovnej rovine, ale aj všade inde.

Čím momentálne žiješ? Čo je momentálne tvoja životná téma? O čom v poslednej dobe najčastejšie hovoríš?

Moje 2 témy:

1. Ako sa nechať viesť v živote správnym spôsobom. Ako tvoriť / zhmotňovať to, čo si prajeme.
2. Kam sa uberať ďalej v pracovnej sfére, ale aj v čom sa naďalej rozvíjať.

Čím sa zaoberáš profesionálne? 

Rozvoj a vzdelávanie.