Beelong Summit o ženách pre ženy

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023.

Online summit:

16. - 18.10.2023

Osobné stretnutie:

19. - 21.10.2023

Košice, Trenčín, Bratislava

Katarína Belková

Telefón: 

Mail: kbelkova@gmail.com
Linked in: https://www.linkedin.com/in/katarina-belkova-5874977/
FCB: 

IG:

Web:

Ako by si sama seba opísala ? Čo je „the BEST OF YOU ?“ Čo robíš najlepšie, v čom si naozaj dobrá, čo sú tvoje silné stránky?

odpoveď

Prečo si v Be{e}longu? ČO ponúkaš do Be{e}longu? V čom by ti mohol byť Be{e}long nápomocný?

odpoveď

Čím momentálne žiješ? Čo je momentálne tvoja životná téma? O čom v poslednej dobe najčastejšie hovoríš?

odpoveď

Aký je tvoj osobný príbeh transformácie?

odpoveď

Čím sa zaoberáš profesionálne? Ak si v poslednom čase zmenila prácu/ kariéru/ zameranie, tak prečo tento kariérny posun?

odpoveď

Čo by si chcela NAOZAJ robiť, keby si mala neobmedzené možnosti? Bez cenzúry!

odpoveď

Linky na svoje najlepšie články alebo príspevky v médiách, ktoré si napísala, alebo ktoré môžu ženy o tebe prečítať:

odpoveď

Nadpis fotky 1

Nadpis fotky 2