V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať pravidelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Beelong Mastermind Groups

Beelong Mastermid Groups sú naše malé skupinky, v ktorých sa pravidelne stretávame na nejakú konkrétnu tému, riešime nejakú konkrétnu oblasť z nášho života. 

 

Pomáhame si navzájom realizovať praktické kroky a tak sa v tejto (kariérnej či súkromenj oblasti) posúvať.

 

Každá z nás je v skupinke vypočutá a posúva seba aj celú skupinku smerom k svojim cieľom.

 

Je to naša podporná sieť, ktorú sme vždy potrebovali a chceli, no ktorá je osobitne dôležitá v týchto neistých časoch.

 

Aj výskumy potrdzujú, že ženy majú o 95 % vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu svoje ciele, keď sa o to, na čom pracujú, podelia aspoň s jednou ďalšou osobou. 

 

Prečo sa zúčastniť Beelong Mastermind Groups?

 • aby si nadviazala kontakty a stretávala sa s novými ženami nad rámec svojej sociálnej bubliny 
 • aby si získala prehľad, ako to chodí inde, získala nezaujaté rady v tvojich osobných aj profesionálnych výzvach, pozrela sa na svoju prácu alebo podnikanie z úplne iného uhla
 • aby si sa lepšie mohla sústrediť na svoje ciele; niekedy sa stačí len nahlas porozprávať a stanoviť si termíny, aby si to dokázala 
 • aby si im ty mohla ostatným ženám poskytnúť podporu a spätnú väzbu, ktoré im pomôžu uspieť, a mala z toho dobrý pocit
 • aby ste si spolu užili veľa zábavy

Čo sú Beelong Mastermind Groups?

 • stretnutia známe ako Mastermind groups (používané často  na získavanie expertízy a zručnosti), ktoré obsahujú prvky Circles (podporné skupiny)
 • malé skupiny (6 - 10 osôb) žien, ktoré sa zaväzujú zdieľať SEBA a vzájomne sa podporovať pri dosahovaní svojich cieľov
 • bezpečné a dôverné prostredie 
 • kombinujú silu všímavosti, zručností,  brainstormingu, vzdelania a znalostí jednotlivých členiek
 • spoločná zodpovednosť členiek za úspech celej skupiny, aj jej jednotlivých členiek
 • rozhodujúca je pravidelnosť  a odhodlanie každej členky skupiny prispieť 
 • zatiaľ sú určené len pre členky Beelongu ako benefity v rámci členstva

Ako naše skupinky fungujú? 

 • každá skupinka má stanovený cieľ alebo tému, ktorým sa venuje
 • uzavretá skupinka žien, ktoré sa zaviažu "vydržať do konca" tak, aby sa budovala dôvera a hlboké vzťahy
 • stretávajú sa pravidelne aspoň raz za 3 týždne počas dohodnutého obdobia (najmenej 3 mesiace)
 • osobne alebo online 
 • odporúča sa aspoň 6-8 stretnutí
 • sú vedené  facilitátorkou a kofacilitátorkou
 • riadia sa špecifickými pravidlami, podobnými mastermindovým skupinám
 • u nás V Beelongu sú prispôsobené potrebám a problémom súčasného sveta (napr. obsahujú praktiky všímavosti a súcitu so sebou samým)

Na aké témy ich vytvárame? 

 • formát Mastermind groups je všeobecne známy, no tie naše  navyše obsahujú aj prvky láskavosti (aj k sebe) a súcitu (aj so sebou), ktoré sú v dnešnom meniacom sa svete nesmierne dôležité
 • aktuálny zoznam skupiniek nájdeš tu -->

Túto aktivitu realizujeme v spolupráci s:

Čo hovoria účastníčky Beelong Mastermind Groups?

Mastermind sa mi páčil tou rovnováhou štruktúry a prekvapenia. Nie je to hókus pókus. Vedeli sme, aký je to formát, ale nevedeli sme, kam sa dostaneme. Je to bezpečný priestor, kde sa zdieľa a veľa počúva. Najmä počúva. V úprimnom načúvaní a zdieľaní či poradení je ukrytý celý zázrak. Napriek tomu, ako banálne to znie, nie je to niečo, čo by sme mohli zažiť hocikedy. Ten čas venovaný sebe a ostatným je vzácny a hodnotný.
Mária Nosáľová Grežďováúčastníčka BMG
Pre mňa je kľúčové dlhodobé stretávanie sa a budovanie dôvery v kruhu. Potom vieme otvoriť a otvoríme sa aj témam, ktoré sú pre nás citlivé alebo dôverné natoľko, že o nich nechceme hovoriť. A tiež ten rytmus stretnutí - vytvorí nám priestor na reflexiu, zastavenie a vždy zistím, že mám nejakú tému - len v tom behu nemám šancu objaviť ju a spracovať. A kontinuita je dôležitá - ak si niečo naplánujem, idem niekoľko mesiacov s danou tému, naozaj na nej pracujem, nielen o nej snívam a hovorím, že raz.... a keď...
Dagmar Kéryováspolu s Jankou Bernaťákovou facilitovala skupnu: "Ako robiť zmeny v živote efektívne"
Náš mastermind mňa značne obohatil a posunul nielen tým, čo bola moja téma na posune, ale aj skrz témy ostatných. Úplná synergia, lebo našla som sa aj ja v nich. Čo bolo pre mňa top kľúčové bol bezpečný, dôverný a rešpektujúci priestor, kde sa dali otvárať rôzné témy. Ďalej štruktúra 😝, áno, aj to je dôležité. A potom ten záväzok voči sebe / skupinke, že sa posúvam dopredu svojím tempom, ale mám tu oporu druhých 💓. Vnímam, že sila a podstata MM bola v tej kolektívnej múdrosti, ktorú by som hocikde nezískala. Ďakujem špeciálne Janke a Dáške, že držali tento hodnotný priestor 😇 a všetkým v našej skupine, za zdieľanie, načúvanie a rady.
Aška Belkováúčastníčka BMG "Ako robiť zmeny v živote efektívne"

Naša motivácia 

 • v Beelongu sa nám ukázalo,že kolektívna inteligencia funguje 
 • naše stretnutia sú vždy veľmi inšpiratívne, odídeme s veľa nápadmi a riešeniami pre náš život
 • mať nápad je jedna vec, ale vedieť ho ukotviť v realite je vec druhá
 • je ťažké posúvať sa, zavádzať do nášho života zmeny, keď sme na to samy. Vôľa sa rýchlo vyčerpá, niekedy nám chýbajú informácie, kontakty alebo zručnosti

 

Bezpečné prostredie

Garanciou  úspechu skupiniek je emocionálne bezpečie, ktoré si v Beelongu vieme vytvárať.☺️

Emocionálne bezpečné postredie znamená:

 • otvorené srdce a myseľ
 • princíp Las Vegas (zachovanie dôvernosti informáciíi)
 • otvorená, priama a láskyplná komunikácia
 • neposudzovanie

 • prijatie

 • prajnosť

Hlavná výhoda BMGs

 • Keď sa dve mysle spoja za určitým účelom, vytvoria neviditeľnú a nehmotnú silu, ktorá môže byť považovaná za tretiu myseľ (alebo aj master mind = majstrovská myseľ). Každá myseľ potrebuje priateľský dotyk druhých myslí – pre obživu, expanziu a rast." 

Napoleon Hill, ktorý ako prvý priniesol myšlienku Master Mind v knihe Mysli a zbohatni.

Pôvodná myšlienka sa týkala „myslí" ale to isté funguje aj pre naše srdcia a duše.