V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať praviudelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Beelong Mastermind Groups

Beelong Mastermid Groups sú naše skupinky ambicióznych a prajných žien, ktoré sa pravidelne stretávajú,  brainstormujú, reflektujú, odkrývajú slepé miesta, získavajú nové vhľady  a plánujú ďalšie kroky vo svojich kariérach a životoch.

 

Každá z nás je vypočutá a zároveň motivovaná posúvať seba aj celú skupinku k svojim cieľom.

 

Je to naša podporná sieť, ktorú sme vždy potrebovali a chceli, no ktorá je osobitne dôležitá v týchto neistých časoch.

 

 

 

Prečo sa zúčastniť Beelong Mastermind Groups?

 • aby si nadviazala kontakty a stretávala sa s novými ženami nad rámec svojej sociálnej bubliny 
 • aby si získala prehľad, ako to chodí inde, získala nezaujaté rady v tvojich osobných aj profesionálnych výzvach, pozrela sa na svoju prácu alebo podnikanie z úplne iného uhla
 • aby si sa lepšie mohla sústrediť na svoje ciele; niekedy sa stačí len nahlas porozprávať a stanoviť si termíny, aby si to dokázala 
 • aby si im ty mohla ostatným ženám poskytnúť podporu a spätnú väzbu, ktoré im pomôžu uspieť, a mala z toho dobrý pocit
 • aby ste si spolu užili veľa zábavy

Čo sú Beelong Mastermind Groups?

 • stretnutia známe ako Mastermind groups (používané často  na získavanie expertízy a zručnosti), ktoré obsahujú prvky Circles (podporné skupiny)
 • malé skupiny (6 - 10 osôb) žien, ktoré sa zaväzujú zdieľať SEBA a vzájomne sa podporovať pri dosahovaní svojich cieľov
 • bezpečné a dôverné prostredie 
 • kombinujú silu všímavosti, zručností,  brainstormingu, vzdelania a znalostí jednotlivých členiek
 • spoločná zodpovednosť členiek za úspech celej skupiny, aj jej jednotlivých členiek
 • rozhodujúca je pravidelnosť  a odhodlanie každej členky skupiny prispieť 
 • zatiaľ sú určené len pre členky Beelongu ako benefity v rámci členstva

 

Ako naše skupinky fungujú? 

 • každá skupinka má stanovený cieľ alebo tému, ktorým sa venuje
 • uzavretá skupinka žien, ktoré sa zaviažu "vydržať do konca" tak, aby sa budovala dôvera a hlboké vzťahy
 • stretávajú sa pravidelne aspoň raz za 3 týždne počas dohodnutého obdobia (najmenej 3 mesiace)
 • osobne alebo online 
 • odporúča sa aspoň 6-8 stretnutí
 • sú vedené  facilitátorkou a kofacilitátorkou
 • riadia sa špecifickými pravidlami, podobnými mastermindovým skupinám
 • u nás V Beelongu sú prispôsobené potrebám a problémom súčasného sveta (napr. obsahujú praktiky všímavosti a súcitu so sebou samým)

Na aké témy ich vytvárame? 

 • v Beelongu vytvárame naše opeľovacie skupinky podľa  potrieb našich členiek

Príklady tém, ktorými sa venujeme:

 • ako manažovať seba a svoju energiu, keď pracujem na seba/z domu/ hybridne
 • ako horieť (pre svoju prácu, rodinu, poslanie) a nevyhorieť
 • ako si nastaviť zdravé hranice
 • ako sa o seba komplexne starať v čase menopauzy
 • ako mať kvalitnejšie vzťahy a budovať intimitu vo vzťahu 
 • ako budovať autenticky svoj osobný brand
 • a iné, ktoré môžeš ty sama navrhnúť v tomto dotazníku -->

Naša motivácia 

 • v Beelongu sa nám ukázalo,že kolektívna inteligencia funguje 
 • naše stretnutia sú vždy veľmi inšpiratívne, odídeme s veľa nápadmi a riešeniami pre náš život
 • mať nápad je jedna vec, ale vedieť ho ukotviť v realite je vec druhá
 • je ťažké posúvať sa, zavádzať do nášho života zmeny, keď sme na to samy. Vôľa sa rýchlo vyčerpá, niekedy nám chýbajú informácie, kontakty alebo zručnosti
 • Mastermind skupinky umožňujú pracovať kontinuálne, sústredene, s jasným zameraním na cieľ, krok po kroku a spoločne sa pri tom potiahnuť

 

Naše skúsenosti  

 • formát Mastermind groups je všeobecne známy, no tie naše budú navyše obsahovať prvky láskovosti (aj k sebe) a súcitu (aj so sebou), ktoré sú v dnešnom meniacom sa svete nesmierne dôležité
 • jedna  skupinka už v rámci Beelongu funguje dlhodobo. Je na tému: Theory U
 • začala sa spontánne, zo spoločného záujmu 7 žien: Janka B., Diana, Dada, Katka B., Zuzka R., Klaudia a Leila
 • ženy sa stretávajú, skúšajú na sebe a medzi sebou techniky a nástroje z Theory U, aby jednak nezabudli čo sa naučili na kurze a tiež aby si overili, čo z toho je prenositeľné do bežnej praxe

Bezpečné prostredie

Garanciou  úspechu skupiniek je emocionálne bezpečie, ktoré si v Beelongu vieme vytvárať.☺️

Emocionálne bezpečné postredie znamená:

 • otvorené srdce a myseľ
 • princíp Las Vegas (zachovanie dôvernosti informáciíi)
 • otvorená, priama a láskyplná komunikácia
 • neposudzovanie

 • prijatie

 • prajnosť

Túto aktivitu realizujeme v spolupráci s:

„Keď sa dve mysle spoja za určitým účelom, vytvoria neviditeľnú a nehmotnú silu, ktorá môže byť považovaná za tretiu myseľ (alebo aj master mind = majstrovská myseľ). Každá myseľ potrebuje priateľský dotyk druhých myslí – pre obživu, expanziu a rast." 

Napoleon Hill, ktorý ako prvý priniesol myšlienku Master Mind v knihe Mysli a zbohatni. Pôvodná myšlienka sa týkala „myslí" ale to isté funguje aj pre naše srdcia a duše.