V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať pravidelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Témy Beelong Mastermind Groups na rok 2024

V prípade dostatočného záujmu  (min. 6 žien v skupinke) v roku 2024 otvoríme tieto BMGs:

Sám sebe koučom a mediátorom pre dobré vzťahy, v súkromí aj v práci

Túto BMG vedú Martina Stašíková a Sivia Vašková.

Budeme sa venovať tomu, ako si vytvoriť  a kultivovať šťastné a rešpektujúce vzťahy:

 • s partnerom, manželom (aj bývalým), deťmi, svokrou, súrodencami, s rodičmi...
 • ale aj v práci, s klientmi, alebo obchodnými partnermi.
 • V duchu si kladieme na seba podvedomý nárok, že máme dokázať tvoriť ich bez konfliktu, zastať si sami seba a zároveň zostať v kontakte s druhou osobou, aj keď sa nám s ňou ťažko komunikuje.
 • Martina StašíkováSilvia Vašková Ti odovzdajú svoje mediátorské a koučovacie know-how a techniky pre zvládanie konfliktov.
 • Povenujeme sa spolu tomu, ako si vytvoriť hlboké priateľstvo s partnerom, čoho sa vyvarovať a kedy  spozornieť, že môj vzťah nejde dobrým smerom.
 • Bude vytvorený priestor aj na zdieľanie, posun v každého osobnej téme za podpory skupiny.

Ako prekonať tzv. Impostor syndróm? Ako prekonať pochybnosti o sebe a získať viac sebavedomia v tom, čo robím? 

Túto BMG vedú Biba Bohinská  a  Janka Holúbeková.

 • Syndróm podvodníka sa prejavuje tak, že bez ohľadu na to, aké máme vzdelanie, zručnosti a pracovné úspechy, pravidelne nás prepadáva myšlienka, že nie sme vôbec také dobré, ako "predstierame".
 • Že náš úspech je podvod, vec šťastia alebo okolností. Že náš úspech nemá nič spoločné s našimi schopnosťami či úsilím a ostatných tak vlastne podvádzame. Je len otázkou času, kým na to prídu....
 • V dnešnej dobe otvoreného či skrytého narcizmu je dobré pravidelne viesť vnútorný dialóg sama so sebou. Ale na druhej strane, čo ak je ten syndróm taký silný, že nás oberá o radosť zo života, práce a hlavne, oberá nás o odvahu púšťať sa do nových vecí?
 • Toto všetko preskúmame v rámci BMG s nádejou, že nám to pomôže získať zdravé sebavedomie, nadhľad a zároveň úľavu.
 • Biba a Janka viedli BMG s rovnakou témou minulý rok a bolo to super!

Ako sa napojiť sa seba                              Ako lepšie spoznať seba a byť lídrom vo svojom živote

Často sa snažíme poznať druhých, chápať ich a rozumieť im, aby sme. A na najdôležitejšiu osobu vo svojom živote - na seba zabúdame.

Na teje BMG sa budeme venovať tomu, ako:

 • počúvať svoje vnútorné ja,
 • poznať seba samu „vo vysokej hĺbke“,
 • prijať seba samu,
 • ako odhaliť našu skutočnú podstatu pod maskami, ktoré používame ako ochranu pred svetom i seba samými,
 • spoznať sa bez filtra, cez ktorý pozeráme a vnímame seba.

To nám pomôže získať harmóniu, zlepšiť kvalitu života i náš výkon. A tak byť lídrom vo svojom živote, či už súkromnom, alebo pracovnom.

Ako si vytvoriť pozitívny vzťah k peniazom a ako ich zarobiť 

Túto BMG vedú Martina NádaskáHenrieta Volf

V tejto mastermind skupine:

 • sa naučíme hovoriť o peniazoch otvorene
 • vnímať ich ako základnú životnú hodnotu
 • spoznáme svoje vedomé či nevedomé presvedčenia o peniazoch
 • započneme proces liečenia
 • naučíme sa mať k nim pozitívny vzťah
 • a tým im dáme príležitosť, aby k nám začali prúdiť.
 • odbúrame hanbu a stres, ktorý v nás môžu peniaze a rozhovor o nich vyvolávať
 • podporíme tvoj záujem s nimi pracovať a otvorene o nich hovoriť
 • nájdeme spolu cestu k peniazom, blahobytu, životu a svetu podľa vlastných predstáv.

Ako využiť umelú inteligenciu vo svojom obchode a marketingu

Ľahkosť bytia

symbolom tejto skupiny je kolnibtík.

Kolibrík symbolizuje pôžitok zo života a ľahkosť bytia. Kolibríky sú okrem mocných milostných symbolov považované za poslov z nebies a za „otváračov ciest“ pre cestujúcich.

Prinášajú liečenie, radosť, lásku a náhľad večnosti presne tam, kde je to najviac potrebné. Kolibrík je vtáčik, ktorý ako jediný dokáže lietať dozadu, na strany, aj sa vznášať na mieste.

Ked’sa zastaví v lete vytvára krídlami ležiacu osmičku – lemniskátu – symbol nekonečna.

Posolstvo tohto zaujímavého aktu je práve o zastavení sa v čase – o akomsi nadhľade vo svojom živote, vnímanie minulosti, budúcnosti z akéhosi odstupu. Iba tým sa vieme vymotať z bludného kruhu zaseknutia sa v minulosti, alebo stavania si vzdušných zámkov v našej budúcnosti.

Ak dokážeme poodstúpiť a zaujať postoj pozorovateľa v našom živote, dokážeme si život viac užívať a docieliť tým práve ľahkosť bytia, ktorú nám pripomína práve kolibrík.

Ako budovať svoju osobnú značku a komunikovať podľa svojho brand archetypu

Budeme sa venovať oblastiam, ktoré súvisia s budovaním osobnej značky a marketingom. Pomocou brand archetypov si priblížime, aká stratégia aj taktika je navhodnejšia pre tvoju značku.

 • ako nám dobre vybudovaná osobná značka a efektívny marketing pomôže dosiahnuť naše ciele
 • ako si pripraviť vhodný marketingový mix a prispôsobiť cenovú ponuku, distribuciu aj komunikáciu
 • aká stratégia je vhodná pri budovaní osobnej značky a ako nám pomôžu Brand archetypy
 • ako spoznať svoj primárny, sekundárny a influencer archetyp
 • ako, kde a komu komunikovať posolstvo svojej osobnej značky
 • sociálne média - ako s nimi pracovať.
 • aký dôležitý je pri budovaní osobnej značky imidž, celkové vystupovanie a prečo je dôležité to nepodceniť.
 • Nové vedomosti budeme  zavádzať do života!

Ako sa napojiť sa seba                              Ako lepšie spoznať seba a byť lídrom vo svojom živote

Často sa snažíme poznať druhých, chápať ich a rozumieť im, aby sme. A na najdôležitejšiu osobu vo svojom živote - na seba zabúdame.

Na teje BMG sa budeme venovať tomu, ako:

 • počúvať svoje vnútorné ja,
 • poznať seba samu „vo vysokej hĺbke“,
 • prijať seba samu,
 • ako odhaliť našu skutočnú podstatu pod maskami, ktoré používame ako ochranu pred svetom i seba samými,
 • spoznať sa bez filtra, cez ktorý pozeráme a vnímame seba.

To nám pomôže získať harmóniu, zlepšiť kvalitu života i náš výkon. A tak byť lídrom vo svojom živote, či už súkromnom, alebo pracovnom.

Sila hraníc a ako ich využiť v bežnom živote

V rámci tejto BMG sa budeme venovať:

 • čo sú hranice a kde nám najviac pomáhajú
 • ako pomocou hraníc budovať pevný vzťah k sebe samej
 • aké riziko podstupujeme, keď si hranice nedefinujeme, prípadne neuvedomujeme ich prekročenie
 • ako si definovať a nastaviť  primerané hranice v rôznych oblastiach
 • ako komunikovať svoje hranice a asertívne bez výčitiek si ich udržať
 • ako prehĺbiť seba-poznanie a posilniť pevnosť a silu zvládať náročné situácie
 • ako byť aj naďalej silnou oporou pre blízkych a milovaných
 • ako si hranice prakticky zaviesť do života.

Nastavenie hraníc je zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Odmenou vám bude väčšia sebadôvera, zdravšie vzťahy a viac životnej energie!

Najprv sa vyzlečieme, potom oblečieme... Tvorenie vzťahu s telom

Túto BMG vedú Erika MakarováZuzana Marková.

 • Všetci o po nej túžime.
 • Intimita a zdravá sexualita, vzťah k svojmu telu.
 • Spolu si prejdeme, ako sa to dá, aké nám je to prirodzené a podporné.
 • A následne to plynule spojíme a ukotvíme s vlastným štýlom a obliekaním.
 • Chceme svoje telo predsa podporovať.
 • Tento mastermind voľne nadväzuje na skupinku Masterheart, ktorý Erika a Zuzka viedli minulý rok.

O súčasných potrebách slovenských žien, ktoré sa stali základom pre Beelong Mastermind Groups, napísala Jana Schochmann skvelý článok, ktorý si môžeš prečítať tu —>.

Témy, na ktoré prieskum priniesol, sa stali témami našich  BMGs. Zoznam BMGs, ktoré v prípade dostatočného záujmu plánujeme otvoriť v roku 2024 nájdeš vyššie.

Témy Beelong Mastermind Groups v roku 2023

1/ Ako zvyšovať svoju mentálnu odolnosť (rezilienciu) a zároveň flexibilitu v dnešnej dobe? 

V našej skupine budeme pracovať na tom, aby sme si viac zvedomili, čo sa v našej hlave odohráva a ako nám to (ne)pomáha byť šťastnejšími a spokojnejšími v živote. Mentálna odolnosť je akási naša pevnosť a pružnosť zároveň, schopnosť prispôsobiť sa náročnej situácii, prekonať ju a dostať sa opäť do pohody. Okrem rôznych vonkajších tlakov nás pôsobia aj vnútorné - naše vlastné tlaky: rapot v hlave, vtieravé, opakujúce sa "neužitočné" myšlienky, skryté postoje a presvedčenia, vzorce správania, náš vnútorný kritik a rôzni iní "skrytí" sabotéri (kontrolór, perfekcionista, detailista) atď...

Budeme si zvedomovať mentálny hluk v hlave a nachádzať spôsoby, ako skľudniť svoju myseľ a získať vnútornú rovnováhu. Pre prihlásenie  do tejto skupinky napíš Janke Bernaťákovej na jana@beelong.sk -->.

2/Ako autenticky budovať seba ako svoju značku, nielen na sociálnych médiách. Ako dať o sebe vedieť?

Zámerom vytvorenia Matermind skupiny „Ako autenticky budovať svoju osobnú značku" je zdieľať, diskutovať, získavať nové podnety a inšpirácie k danej téme. Budeme sa venovať oblastiam, ktoré s osobnou značkou a jej budovaním súvisia. Napr.: aké ciele nám môže pomôcť dosiahnuť dobre vybudovaná osobná značka - Personal Branding (na pracovisku a v súkromí); aké vlastné osobné zdroje môžeme využívať pri budovaní osobnej značky; aké bariéry nám bránia pustiť sa do "sebapropagácie"; aká stratégia je vhodná pri budovaní osobnej značky; ako a kde komunikovať posolstvo svojej osobnej značky; sila sociálnych médií, a na čo si pri nich dať pozor; aký je význam imidžu a celkového výzoru, oblečenia a správania a čo sa stane keď toto zanedbáme. Otvoríme i tému budovania osobnej značky ženy v "mužskom svete".

3/Ako prekonať tzv. Impostor syndróm? Ako prekonať pochybnosti o sebe a získať viac sebavedomia v tom, čo robím ? 

Syndróm podvodníka sa prejavuje tak, že bez ohľadu na to, aké máme vzdelanie, zručnosti a pracovné úspechy, pravidelne nás prepadáva myšlienka, že nie sme vôbec také dobré, ako "predstierame". Že náš úspech je podvod, vec šťastia alebo okolností. Že náš úspech nemá nič spoločné s našimi schopnosťami či úsilím a ostatných tak vlastne podvádzame. Je len otázkou času, kým na to prídu...

No, a čuduj sa svete, tento syndróm postihuje najviac ľudí na stredných a vysokých pozícíach, ktorí sú mimoriadne úspešní v tom, čo robia. V USA vraj 1 človeka z 3. V dnešnej dobe otvoreného či skrytého narcizmu je dobré pravidelne viesť vnútorný dialóg sama so sebou. Ale na druhej strane, čo ak je ten syndróm taký silný, že nás oberá o radosť zo života, práce a hlavne, oberá nás o odvahu púšťať sa do nových vecí?

Toto všetko preskúmame v rámci tejto Beelong Mastermind Groups s nádejou, že nám to pomôže získať zdravé sebavedomie, nadhľad a zároveň úľavu.

4/Ako navigovať svoj život v čase zmeny? 

Ako efektívne urobiť zmenu v živote alebo v kariére? Čo robiť keď som na rázcestí alebo nemám jasno, čo mám ďalej robiť? 

5/Ako si priniesť do života viac energie v čase perimenopauzy?

Táto BMG priamo súvisí s našou inciatívou Bee Energised, o ktorej si môžeš viac prečítať tu  -->. 

6/Masterheart o vzťahu so sebou, o sebaprijatí a o láskavosti k sebe

Túto BMG vedú Erika  Makarová —->Zuzana Marková —>.