Beelong Summit o ženách pre ženy

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023.

Online summit:

16. - 18.10.2023

Osobné stretnutie:

19. - 21.10.2023

Košice, Trenčín, Bratislava

Culture Club

Obrazy Evy JansaVeroniky Fodorovej + diskusia o ženskej radosti a sexualite pod láskavým vedením Zuzky Markovej.

Tento Culture Club bude venovaný výtvarnému umeniu.

Naše členky Eva JansaVeronika Fodorová vystavia obrazy, ktoré ešte nikdy doteraz nevystavovali a ktoré pripravujú na svoje medzinárodné výstavy.

Obrazy, ktoré budeme mať príležitosť vidieť, oslavným spôsobom zobrazujú našu jóni - naše ženské lono.

Výstava bude doplnená o diskusiu k téme ženskej intimity a sexuality, ktorú povedie Zuzka Marková. Povieme si aj o tom ako prijímanie seba, svojho tela a otváranie sa radosti v sebe otvára cestu k radosti v živote, v práci, v medziľudských vzťahoch a podporuje aj náš tvorivý potenciál.

Kedy

Streda, 31.5. 2023 od 18:30 hod.

Kde

Kaviareň Adriana, Rosum, Bajkalská 19/B

Cena

20€ pre členky Beelongu, 20€ pre pozvaných hostí

Dôležité! Tak, ako na každý Culture Club, aj na tento môžeš pozvať jednu svoju priateľku (tiež musí zaplatiť vstupné 20€). Lístok zahŕňa nealko drink a niečo malé pod zub.

Vystavované diela 

Tvorba Evy aj Veroniky má veľa spoločného, a preto sa aj ženy spojili v tomto unikátnom Culture Clube.

Obrazy oboch žien, ktoré budeme mať príležitosť vidieť, citlivým spôsobom zobrazujú našu jóni - naše ženské lono. Ich obrazy sú intímne, láskavé a liečivé.

Veronikine obrazy sú plné kvetov, pestrosti a farebnosti. 

Evine sú zas o čosi expresívnejšie.

Obe umelkyne, Eva aj Veronika počas diskusie so Zuzkou porozprávajú aj svoje osobné príbehy, ktoré sú motiváciou ich tvorby.

Prečo prísť?

Aj našou podporou rozbehneme a spoluvytvoríme most k tomu, aby sa krásna ženská energia dostala na vernisáže do Viedne a následne do sveta.

Autorka: Eva Jansa  

V živote ženy sú situácie, alebo dni, niekedy týždne, kedy prechádzame tými najťažšími obdobiami. Nie je ľahké o tom hovoriť. Volám sa Eva Jansa, som umelkyňa a dizajnérka s cieľom zviditeľňovať neviditeľné, transformovať skúsenosti a výzvy ľudí, ktorí prešli, alebo prechádzajú svojim údolím poznania.

Mnohokrát tabuizované témy sú tie najdôležitejšie o ktorých by sa malo rozprávať. Nuž nerozpráva. Moja tvorba otvára náruč vyzývavou, expresívnou formou prejavu. Roztváram náruč pochopenia aj tým, ktorých sa to „netýka“. Vizualizujem najkrajšiu časť našej energie, ktorá pramení z našej najdôležitejšej čakry života.

Lebo aj ty pochádzaš z energie stvorenia a transformuješ sa každou skúsenosťou ku svojej dokonalosti. Príď načerpať a poláskať svoju dušu silnými príbehmi žien vo forme umenia.

Veronika Fodorová, Projekt Yonispehere:

https://www.donio.sk/projekt-yonisphere

Po rôznych životných skúsenostiach, z ktorých mnohé neboli veľmi prívetivé ku mne ako k žene sa mi začala otvárať cesta k preliečovaniu viacerých aj hlbších vnútorných tráum. Táto cesta sa mi ukázala práve v tom čo som akosi dostala do daru, v mojej tvorbe a umení.

Ženské vagíny sú stále ešte miestom na ľudskom tele, ktoré je často popierané, ponižované, či zneužívané. Keď hovoríme o tom že sexualita je ešte aj dnes tabu, hovoríme aj o istej neschopnosti hovoriť otvorene na túto tému. Moja súčasná tvorba, je v podstate osobná výpoveď formou umenia, ktorá sa dotýka práve tém ako tabuizovanie mužskej a ženskej sexuality, sexuálneho zneužívania a zranení intimity. Verím, že napriek tomu že tu narábam s ťažšími témami môže byť aj prostriedkom k znovuobjaveniu úcty k vlastnému telu.

Veľmi silne vnímam aký význam a dosah môže obraz v priestore mať na nás ktorý ho denne navnímavame. Vždy som mala potrebu tvoriť diela naplnené farebnosťou a pozitivitou. Tvorba Yonižiaričov, ako ja nazývam tieto moje obrázky, je pre mňa akési oslobodenie a prijatie seba samej. Možno ešte väčším darom je pre mňa že tými obrázkami môžem osloviť okolie. Verím, že keď si tieto naše zranenia my ako ženy preliečime na osobnej úrovni, postupne sa to ukáže aj na tej kolektivnej. Aj toto je motiváciou pre vznik Projektu Yonisphere, resp. jeho pilotnej výstavy 16-tich obrazov ženských vagín.

To, že som sa stala novou členkou tejto unikátnej podpornej skupiny ma napĺňa vierou, že budeme môcť hovoriť otvorene o znovuobjavovaní a sebaprijatí sa a vidieť to krásne čo nám ľudské telo dáva.

Tešíme sa na stretnutie s vami.