Beelong Summit o ženách pre ženy

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023.

Online summit:

16. - 18.10.2023

Osobné stretnutie:

19. - 21.10.2023

Košice, Trenčín, Bratislava

Enneagram a podtypy

V rámci našej iniciatívy "Share your gift, share your skill" nám naše členky Janka BernaťákováNatália Timková Rungis  pripravili workshop, na ktorom pochopíme: "Prečo sa líšime a konáme, ako konáme?"

 

Workshop, ktorý nás vezme do vnútorného sveta potrieb a pomôže nám oceniť seba a druhých, napriek tomu, že sme tak odlišní vo svojich potrebách, konaní a prežívaní. 

Kedy

Sobota, 11.2.2023, alebo 29.4. 2023, vždy od 8:30-12:30 hod.

Kde

Miesto bude upresnené.

Cena

Pre členky Beelongu zdarma, pre nečlenky 40 eur.

Kapacita workshopu je min. 10 a max. 14 účastníčok, preto sa prihlás už dnes!

Workshop je pre členky Beelongu zDARma v rámci iniciatívy "Share your skill, share your  gift." Účastníčky zaplatia Janke a Natálii  len priame náklady, ktoré vzniknú pri organizácii workshopu.

Pre nečlenky je vstup za 40 €.

Čo v rámci workshopu získaš?

 • porozumenie a spoznanie odlišností v tom, ako inak vidíme svet a v tom, čo považujeme za nutné a potrebné

 •  poznatky a porozumenie, ktoré môžeš využiť pre svoj lepší život,  osobný rozvoj a porozumenie ľuďom vo svojom živote

 •  zdieľanie skúseností a prežitok na vlastnej koži

 •  základný dotazník Enneagramu a nasmerovanie.  

Program workshopu

 • Na seminári spoločne nahliadneme na mapu nášho správania a prežívania, prevedieme vás motívmi a mechanizmami nášho prežívania, myslenia i konania a dostaneme sa k zdrojom nedorozumení a nepochopenia vo vzťahu k sebe aj k druhým. A tiež k tomu, ako z toho von.
 • Enneagramové podtypy vyjadrujú naše primárne potreby a predstavujú hybnú silu nášho konania a správania. “Sebazáchova”, “sociálnosť” či “vzťahovosť”, ukazujú,  čomu venujeme pozornosť a čo považujeme za nutné a dôležité.
 • To, čo nutne chceme a potrebujeme sa môže významne líšiť od toho, čo chce a nutne potrebuje niekto druhý a tým sa tieto rozdiely stávajú zdrojom mnohých nedorozumení a konfliktov.
 • Hravým a zážitkovým spôsobom  spoznáte svoj podtyp, ako to máte vy a ako to majú ľudia okolo vás.
 • Spoznáte 9 enneagramových typov, 9 spôsobov / stratégii, ako si tieto potreby napĺňame. Skutočnosť, že dokážeme rozpoznávať svoje myšlienkové a emočné návyky, pomáha tieto návyky meniť tak, aby boli menej nutkavé a automatické.
 • Urobíte si základný dotazník Enneagramu a s ním nasmerovanie, ako ďalej rozvíjať porozumenie a sebazpoznávanie.
 • Na workshope získate to, čo nenájdete v knihách, autentický zážitok zo stretnutia a zdieľania s ľuďmi rovnakého, ale aj odlišného ennea-typu, ako ste vy.

Kto bude workshop viesť?

Natália Timková Rungis -  multipotenciálka doma aj v profesii. 

"Enneagramom ako svojím hobby žijem už deväť rokov a jeho nové aspekty objavujem neustále. Pomohol mi nájsť svoje obrysy, pozrieť sa do svojej hĺbky a rásť. Umožnil mi nazrieť do našej fascinujúcej rôznorodosti a otvoriť jej srdce."

Janka Bernaťáková - expertka na témy zmeny. Prináša nadhľad a rozšírenie perspektívy.

"S Enneagramom som sa stretla pred 13 rokmi, kedy mi kompletne prevrátil pohľad na samú seba. Odvtedy mi pomáha lepšie rozumieť sebe aj druhým a rozlišovať čo je moje a čo mi nepatrí."

Čo budeš potrebovať?

- vyhradiť si čas pre seba

- prihlásiť sa na jana @beelong.sk

- poznámkovy blok