V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať pravidelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Ivana-Petrová členka Beelong komunity

Ivana Petrová

Tá, čo inšpiruje k vášnivosti a k radosti života. Intuitívne inovatívna, vynaliezavá a originálna.

Telefón: 0905/180 192,
Mail: ipetrova@obalky.sk,
FCB, Linkedin
Web: https://www.obalky.sk/, www.verbatoriaslovensko.sk

Ako by si sama seba opísala ? Čo je „the BEST OF YOU ?“ Čo robíš najlepšie, v čom si naozaj dobrá, čo sú tvoje silné stránky?

Moje top talenty podľa Gallup-a sú: Strategic, Positivity Empathy, Futuristic, Activator.

Milujem tvoriť niečo nové. Vlastním veľkú dávku kreativity a potrebujem k tomu prostredie, kde sa to môže diať. Vymyslím projekt, viem ho zveľadiť, vylepšiť, doplniť rozvíjať, zorganizovať aj zmanažovať. Zdokonaľovanie ľudí alebo vecí sú vysoko na rebríčku mojich obľúbených činností.

Viem ľudí/projekty postaviť na nohy a niekedy aj zachrániť. Vidím, čo treba urobiť a doviesť to k úspechu. Bez tlaku. Vidím hneď niekoľko možností a uhlov pohľadu. Som flexibilná a ide to z dôvery, že vždy je iná možnosť. Zdravým spôsobom, aby
tam bola dôvera, pokoj a bez tlaku. Hodnota dôvery je pre mňa silná.

Je pre mňa prirodzené byť dôverníkom a mentorom, ako sa to moderne nazýva. Mám to v sebe. Šťastie ostatných vo mne vyvoláva viac. Keď odchádzam zo stretnutia s tým, že tam prišlo k nejakej výmene, keď to plynie, nie sú tam blokácie. To je šťastie výmeny. Viem držať priestor a vytvoriť pokojný a bezpečný priestor. Byť v prijatí.

Dokážem byť inšpiráciou, som otvorená v tom, čo žijem, ako to žijem a viem zdieľať to pekné, ale aj to ťažké. A tým inšpirovať. Hovoriť pravdu sama za seba, to čo je pravdivé pre mňa. Inšpirujem k lepšej kvalite života. Viem poskytnúť nádej, že existuje vždy riešenie.

Prečo si v Be{e}longu? ČO ponúkaš do Be{e}longu? V čom by ti mohol byť Be{e}long nápomocný?

Beelong je pre mňa vysoko pozitívne prostredie , ktoré ma osvieži, keď potrebujem a doplní moje zásoby optimizmu.
To, čo ponúkam ja Beelongu, je byť pre mnohé ženy požehnaním a inšpiráciou.

Čím momentálne žiješ? Čo je momentálne tvoja životná téma? O čom v poslednej dobe najčastejšie hovoríš?

  • Inovujem svoj dlhoročný biznis s obálkami.
  • Pochopiť, nájsť životný zmysel, poslanie, čo ma ráno zobudí.
  • Žijem novým projektom, je to metodika na objavovanie detského talentu, ktorú som priniesla na Slovensko. Je to možnosť pre rodičov, aby pomohli svojim deťom cestou nášho špeciálneho testovania - objaviť ich potenciál
    prirodzených talentov.
  • V tomto roku 2023  sa chcem taktiež venovať téme odpustenia - Prednášky a špeciálny koučing. Pretože som presvedčená, že práve odpustenie nám prináša kus vnútornej slobody.

Čím sa zaoberáš profesionálne? Ak si v poslednom čase zmenila prácu/ kariéru/ zameranie, tak prečo tento kariérny posun?

Od roku 1997 (26 rokov) sa venujem predaju bezpečnostných plastových obálok. www.obalky.sk

Momentálne štartujem nový projekt pod názvom Verbatoria Slovensko. Je to medzinárodná licencia na objavovanie talentového kvocientu u detí a dospelých. www.verbatoriaslovensko.sk

Čo by si chcela NAOZAJ robiť, keby si mala neobmedzené možnosti? Bez cenzúry!

Keby som mala neobmedzené možnosti, naozaj by som - Inšpirovala, povzbudzovala, chválila, pomáhala a viedla ľudí k lepšej kvalite života.