Beelong Summit o ženách pre ženy

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023.

Online summit:

16. - 18.10.2023

Osobné stretnutie:

19. - 21.10.2023

Košice, Trenčín, Bratislava

Marcela Havrilová

Telefón:  +421 905 483 150

Mail: marcela.havrilova@outlook.com

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/transforming-education/

FCB: https://www.facebook.com/marcela.havrilova