V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať pravidelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Nina Menkynová

Tá, ktorá nesie pochodeň: „Vidieť naširoko, vnímať v úplnosti, cítiť do hĺbky...

Tel.: 0915 695 380, mail: nina@ninamenkynova.com, www.ninamenkynova.com,  LinkedIn, FCB, IG

Tandemistka a svetluška v rámci iniciatívy Reinventing yourself - Znovuobjav seba 

Prečo si tandemistkou v rámci iniciatívy Reinventing yourself - Znovuobjav seba?

V Beelongu som objavila niečo ako „spolucestu“ popri mojej ceste. Keďže som tŕne, ani zákruty na svojej ceste neobišla, viem veľmi dobre, aké náročné je kráčať vpred a ustáť si ten smer. Svetluška je symbolom dôvery, možnosti sa oprieť. Tandemista je niekto, kto spoluzdieľa dianie, robí ho intenzívnejším.

 V ktorých oblastiach vieš iné ženy podporiť?

Osobná terapia, sprostredkovanie systemického pohľadu a prístupu, postavenie rodinnej, párovej, pracovnej konštelácie, pomoc s textom. 

Aký je spôsob tvojej práce?

Osobné i online stretnutia, práca s textom...

Čím momentálne žiješ?

Vytvorila som svoju online yoga-platformu a rozvíjam nový koncept – Yoga s dušou, yoga v slovách či #MYSMEYOGA. Tieto koncepty nie sú o tom, či viem nejakú asanu, ale o tom, že cvičím jogu s radosťou a necítim sa pri tom viac či menejcenná. Ktokoľvek som a akékoľvek telo mám, vždy môžem niečo priniesť. Svoju stopu, svoj odkaz, svoju pochodeň.

Aký je tvoj osobný príbeh transformácie?

Okolo 40 prišlo najzlomovejšie obdobie môjho života spojené s intenzitou v rozhodovaní sa, reagovaní, prežívaní. Strácala som pôdu pod nohami, akoby som sa celá nanovo hľadala. 

Čosi podobné som si už zažila, keď som mala asi 25 rokov. Mávala som pocit, že žijem v hmle. Potom sa mi hmla rozjasnila, no po dlhšom období prišla akoby nová zástena. Mám pocit, že keď človek príliš dlho kráča jednou cestou, vždy do toho vstúpi niečo hmlisté, odkiaľ je výhľad zúžený a my prestávame vidieť široko. Akoby nás život vtedy núti urobiť revíziu a následne zmeny, ktoré nás znovu posunú vpred. Žial, u mňa bolo toto obdobie plné prevratov spojené aj s osobným životom. V tom čase som sa rozviedla a učila sa samote. Snažila som sa to zvládnuť aj ako mama troch chlapcov. Vstúpila som na novú cestu, ktorá teda vôbec nebola jednoznačná, ani pevná. Akoby som však zobrala do rúk konečne svoju flautu a začala na nej hrať. Len ja som bola zodpovedná za to, či moje pesničky budú veselé, na tancovanie, alebo smutné či  vážne. Skutočná  zmena však nastala až vtedy, keď som sa prestala za svoje tóny trestať a brať do úvahy názory/návrhy/súdy okolia, aké by moje melódie mali byť. Učila som sa brať plnú zodpovednosť za to, že je to moja flauta a moja „hudba“. Iné, aj opačné názory som sa učila a stále učím brať ako zaujímavý uhol pohľadu. Nebojujem ani za pravdu, ani za spravodlivosť. Moja cesta bola a aj je plná šípov, ale aj vzácnych a krásnych darov - má pre mňa obrovský zmysel. 

Čím sa zaoberáš profesionálne?

Pracujem ako terapeutka so zameraním na vzťahy, rodinu, párovú terapiu, pracujem s mladistvými. Píšem články, veľa publikujem. Venujem sa aj môjmu projektu skupinovej terapeutickej práce cez „Feel together“ skupinku. Som neustály študent, neustále sa vzdelávam tu na Slovensku aj v zahraničí. Mám absolvované rôzne terapeutické výcviky, systemické školy a smery.  Som jednou zo zakladajúcich členov Inštitútu systemickej práce a konštelácií. 

Ľudia si ma však asi najviac spájajú s yogou, ktorú sa snažím učiť a posúvať  trošku iným spôsobom ako len čistú yogovú asana-prax. Verím tomu, že na podložke sa „dejeme my celí“. Sú na nej naše strachy, smútky a úzkosti, ale aj naša radosť, silné pozitívne emócie. Najmä túto myšlienku sa snažím zachytávať v spôsobe, akým yogu učím. Prepájam yogu s mysľou/dušou/našimi emóciami.

Čo by si chcela NAOZAJ robiť, keby si mala neobmedzené možnosti?

Robím presne to, čo chcem a milujem!  Nevolám to však šťastie, ani sen. Nekvantovala som, nevysielala zámery. Mojou cestou bolo sústredenie sa na každý detail. A snaha aj ten urobiť poctivo, naozaj s plnou zodpovednosťou. 

A veru, mala som v živote veľa veľa chvíľ, kedy som nevedela, kto som. Nevidela som svoju hodnotu, svetlo na konci tunela. Cítila som sa neschopná, bez zmyslu. Pomáhala som si aj antidepresívami aj terapiou. Aj v tom najtmavšom období som sa však nikdy nezatvárala možnostiam. Aj keď aj v tej chvíli nedávali racionálne zmysel a už vôbec nie finančne. Každú jednu, ktorá sa mi naskytla, som sa snažila uchopiť čo najlepšie. Učila som jogu za podmienok, kde som viac minula na benzín, ako zarobila. Investovala som neustále do škôl, aj keď som netušila, či sa mi to má šancu niekedy vyrovnať. Robila som to najlepšie, ako vedela, a s odstupom času musím povedať, že by som to urobila rovnako. Za to, čo žijem, cítim veľa vďačnosti. Dostávam veľa lásky aj podpory. A verím, že ju rovnako dokážem vysielať aj späť do sveta.

Kontakty:

Tel.: 0915 695 380

Email: nina@ninamenkynova.com

FCB: Nina Menkynova - yoga s dušou

IG:  nina_menkynova

Linked in:  Nina Menkynová

web: www.ninamenkynova.com

Viac o mne:

 Články:  https://www.ninamenkynova.com/yoga-v-slovach

Rozhovory, podcasty: https://www.ninamenkynova.com/yoga-v-slovach