Community Building Masterclass - logo

How to build or revitalize
your professional community?

Starting on April 22nd, 2024!

Zuzana Kocúrková   

Tá čo podporuje druhých k ich zmene, udržiava ich energiu a buduje pozitívne vzťahy. 

tel.  +421 903 529 464, mail: zuzana.kocurkova@ausilia.sk

Linkedin: www.linkedin.com/in/zuzanakocurkova,

Instagram: www.instagram.com/Zuzana_kocurkova

Youtube HubHub:  https://www.youtube.com/watch?v=27J1UmBFfYg&ab_channel=HubHub

"Som komunikatívna žena. Rada spolupracujem s druhými a viem sa vcítiť do ich potrieb. Viem tešiť z maličkostí a myslím si, že viem byť v záťažových situáciách v nadhľade. Vnímam za normálne, že niekedy ma emócie zastihnú nepripravenú. Vtedy sa zastavím, som so svojimi malými radosťami a s nastavením, že život prináša rôzne udalosti a nastávajú rôzne okolnosti. Takto si to spracujem a poupratujem."

1/ Zuzka, ako by si sama seba opísala?

V prvom rade by som sa opísala ako komunikatívna žena. Myslím, že každý kto ma pozná by s týmto opisom súhlasil. Rada spolupracujem s druhými a viem sa vcítiť do ich potrieb. Taktiež viem porozumieť druhého uhlu pohľadu - prečo situáciu druhý vidí inak a hľadať cestu, ako sa môžeme vzájomne obohatiť, akceptovať a rozvíjať spolu myšlienky. Spoluprácu vnímam za vzájomne obohacujúcu. Napriek tomu, že rada komunikujem, tiež vyhľadávam ticho, možnosť byť sama so svojimi myšlienkami či pocitmi, aby som si ich utriedila a nabrala energiu. Takisto si myslím si, že som tvorivý človek. Rada vymýšľam nové veci. Kreslím na tablete a ilustrujem svoje posty na Instagrame.

Viem tešiť z maličkostí a myslím si, že viem byť v záťažových situáciách v nadhľade. Niekedy si poviem, že už ma nič neprekvapí, avšak vždy sa niečo nájde. Vnímam za normálne, že niekedy ma emócie zastihnú nepripravenú. Vtedy sa zastavím, som so svojimi malými radosťami a s nastavením, že život prináša rôzne udalosti a nastávajú rôzne okolnosti. Takto si to spracujem a poupratujem.

2/ Čím momentálne žiješ? O čom v poslednej dobe najčastejšie hovoríš?

Momentálne sa pracovne zaoberám oblasťami v ktorých idem do hĺbky: Ako byť vo vzťahu so sebou a ako byť vo vzťahu s druhými.

V prvej ide o oblasti ide o to, ako žiť v súlade so svojimi hodnotami, zmysel práce a života, ako si dopriať odpočinok na obnovenie vlastnej energie, resetovanie sa. Ide o rozvíjanie zdravého dospelého, starostlivého empatického rodiča a šťastného dieťaťa. Je to aj práca s vnútorným kritikom a našim  vnútorným dieťaťom, práci s negatívnymi myšlienkami.

V druhej oblasti sa venujem vzťahovým témam v rôznych kontextoch, zdravej asertivite vo vzťahoch t.j. nastavovaním a rešpektovaním zdravých hraníc u seba a u druhého, zvládanie komunikačne náročných situácií.

Baví ma a za dôležitú považujem prácu na podporu tímov cez tímový koučing, kreatívne nástroje a inovatívne prístupy k zmenám a zavádzanie vlastného projektu zmeny.

3/ Aký je tvoj osobný príbeh transformácie? 

Zmena v mojej kariérnej orientácii nastala po materskej dovolenke, kedy som dostala ponuku venovať sa osobnostnému rozvoju a poradenstvu v rámci interného systému spoločnosti. Tu som prešla komplexnou prípravou končiacou certifikáciu na rolu trénera osobnostného rozvoja, manažérskych zručností vedenou odborníkmi z Veľkej Británie a Francúzska. Pracovala som aj na pozícii poradcu zameraného na kariérne poradenstvo, prácu s prenositeľnými zručnosťami na základe anamnézy klienta. Tieto zručnosti vychádzali rovnako z princípov rozvoja odborníkov z Veľkej Británie.

Neskôr som pracovala v roli poradcu už s externým klientom. Tu som sa paralelne venovala aj vzdelávaniu a koučovaniu. Vtedy koučovanie nebolo až tak rozšírené a koučing sme považovali za jednu z účinných metód práce na podporu druhého.

Počas svojej 28 ročnej praxe trénera a kouča som si uvedomila a pochopila, že zmena sa deje hlavne mimo koučovania a po koučovaní a vzdelávaní. Je to hlavne na druhom, aby zmenu realizoval. Dala som si „povolenie“ nepracovať za druhého, nakoľko my zmenu za človeka urobiť nemôžeme.

4/ Čím sa zaoberáš profesionálne?

Som poradca osobnostného rozvoja, kouč, tréner, facilitátor a mentor.

Vo svojej práci využívam Transakčnú analýzu, Schématerapiu, Telesne zakotvené  prežívanie – Focusing. V koučingu využívam prístup Solution Focus, Systemické koučovanie. Môže sa zdať, že mám toho za sebou až dosť, avšak vzhľadom na moje roky praxe v oblasti rozvoja je to nevyhnutná investícia do seba-vzdelávania, bez čoho by som túto prácu nemohla vykonávať.

Moje portfólio tréningov prirodzene za 28 rokov nie je jedna oblasť alebo jedna téma. Za tie roky práce v rozvoji ľudských zdrojov prepájam rôzne témy a oblasti, ktorým sa dlhodobo venujem po komplexnej príprave. Zameriavam sa nielen na osobnostný rozvoj, ale aj na rozvoj manažérskych zručností. Zaujímavým pre mňa sú aj Kids’ Skills zručnosti pre deti, mládež a rodičov. Princípy vychádzajú z prístupu Solution Focus.

Celkovo sa zameriavam na prácu so zmenou v rôznych kontextoch  ako je zameranie na osobnosť a jej potreby, firemné prostredie, prácu s postojom a i. Venujem sa témam na budovanie a rozvíjanie pozitívnych vzťahov.

V práci s klientom považujem za dôležité, aby maximalizovali svoje silné stránky, vedeli byť k sebe súcitní, a smerovali k sebaprijatiu. Podporujem u druhého, aby objavili svoj zmysel života, práce a dobíjali si vlastnú energiu. Viem urobiť zo svojej poradenskej praxe anamnézu klienta a na jej základe pracujeme na maximalizácii svojich silných stránok a hľadáme spolu možnosti v súlade s ich potrebami a hodnotami.

5/ Prečo si v Beelongu?   V čom by ti mohol byť Be{e}long nápomocný?

Pritiahla ma tu práve taká tá energia, ktorú som tu cítila. Páči a mi, že je tu plno zdieľajúcich inšpiratívnych osobností, ktoré uvažujú, ako môžu spoluvytvárať myšlienky do činov v rôznych oblastiach.

Mimo biznisový kontext a jeho témy, kde sa pohybujem, za dôležitú považujem oblasť age managementu. Prácu so ženami a mužmi vo veku 50+ . Práve ageismus (diskriminácia) je to, čo mnohí zažívajú na trhu práce, a teda hľadajú si uplatnenie, smer, čo ďalej.

6/ Čo by si chcela NAOZAJ robiť, keby si mala neobmedzené možnosti? 

Určite pokračovať v tom, čo robím a robiť to s ľuďmi a so skupinami, ktoré to chcú a ktorým to dáva zmysel. 

Vidím aj oblasť, ktorej sa venuje málo pozornosti. Celkovo starší ľudia - dôchodcovia. Vnímam, že mnohí sú častokrát osamotení. Chcela by som sa venovať ich mentálnemu rozvoju, podpore psychiky, nakoľko je tam priestor pre podporu. Ďalej rozvíjať Kids‘ Skills smerom k rodičom, učiteľom a deťom.

7/ Výber z mojich článkov:

https://for-men.sk/clanky/zmena-nemusi-byt-problem-ale-prilezitost

https://akcnezeny.sk/tipy-na-efektivny-timemanagement-alebo-uvaha-o-case/

https://www.dobrenoviny.sk/c/196603/koucka-uz-na-zaciatku-pandemie-sme-sa-nastavili-az-prilis-optimisticky-nase-ocakavania-by-mali-byt-realisticke