Sme pripravené prepojiť sa !

Členky* prijímame na základe osobného odporúčania našich členiek, alebo na priamo. Prosím, napíšte nám, budeme sa tešiť!