Prepájame ženy*...

...aby mohli rozkvitnúť do svojej plnosti. Rozpoznať svoj potenciál a hodnotu v spoločnej činnosti.

Aktívne vyhľadávame a prepájame ženy z rôznych prostredí. Poskytujeme netradičný networking, ktorý sa odohráva v spoločnom tvorení. Motivujeme ženy, aby vytvárali spoločné, vzájomne výhodné projekty. Poskytujeme im odrazový mostík pri budovaní vlastného biznisu či kariéry. Ale hlavne, vytvárame priestor, aby sa to všetko mohlo udiať.  Robíme to, čo nám prináša radosť a dáva zmysel.

Sprevádzame v zmene...

...aby sme ňou prešli čo najlepšie. Z vlastnej skúsenosti vieme, v čase osobnej transformácie potrebujeme bezpečný priestor, pochopenie, povzbudenie tými, ktorí už podobnou zmenou prešli.

Založili sme inciatívu Reinventing yourself, v rámci ktorej sa venujeme špeciálne zmene v našich životoch po 35ke, ktorá sa často označuje za krízu stredného veku. Môžeme sa v nej cítiť zmätene, alebo dokonca zahanbene, že sa zrazu cítime nešťastné. A to napriek tomu, že na to nemáme "dôvod." Toto obdobie je však prirodzené. Prehodnocujeme svoj život a posúvame sa od ambícii k zmyslu. Snažíme sa o znovuobjavenie seba.

Vytvárame Be{e}conomy...

...lebo veríme, že vzájomné "opeľovanie" prináša najlepšie výsledky. 

Inšpirovali včelami, ktoré „len“ robia svoju prácu najlepšie ako vedia, zbierajú nektár a popritom opeľujú rastliny, čím sú obrovským prínosom pre okolitý svet. Paralela so ženami? 

Veríme, že keď sme samé sebou, robíme, čo máme rady a spolupracujeme, automaticky opeľujeme a tak prebúdzame svoje nápady, aj nápady iných k životu! Voláme to Be{e}conomy. Na podporu robíme rôzne online aj offline podujatia, vzájomne opeľovacie skupinky a pre členky máme vlastnú digitálnu platformu.

Podporujeme jedinečnosť...

...a skutočnú spolupatričnosť medzi ženami. Pomohli sme si definíciou od Brené Brown:

„Skutočne niekam patriť znamená veriť v samu seba a patriť sama sebe tak hlboko, že dokážeš so svetom zdieľať svoje autentické „JA“ a nájsť istú posvätnosť v tom, že si súčasťou niečoho a zároveň si tam sama za seba."

"Skutočne niekam patriť nevyžaduje, aby si zmenila, kým si. Naopak, vyžaduje, aby si zostala, kým si.“

Budujeme komunitu...

...lebo v spájaní je naša sila.

Zvyčajne žijeme v obmedzenej sociálnej skupine, stretávame sa s tými istými ľuďmi. Nová komunita nás vťahuje, núti nás preskúmavať nové obzory a názory. A prejaviť sa. (Stačí sa prejaviť tým, že do tej komunity prídeme). Byť súčasťou Beelongu nás núti stať sa citlivejšími a vnímavejšími. Získavame inšpiráciu, rozhľad a novú energiu.

Naša komunita má spoločný záujem a dáva nám niečo, čo by sme nedokázali  získať samy. V Be{e}longu sa môžeme zoznámiť so ženami z rôznych oblastí,  s ktorými by sa nám asi len ťažko skrížili cesty, a tak objaviť nové časti seba. A vytvoriť nové, spoločné projekty, vzájomne sa obohatiť.

*Aj keď je naša komunita primárne určená pre ženy, vítaní sú aj všetci muži, ktorí zdieľajú jej hodnoty!